Praktische info

Tarieven Yoga lessen

Maak een afspraak

locatie

Achterhoeks yoga bij Ellen Teubenweg 11 7256AH Keijenborg (Gld)
KVK: 84507381

Openingstijden

Ma-Vrij: 08:30uur- 22:00uur
Zat-Zond: 10:00uur - 12:00 uur

Contact

Tel: 06-42496381 E-mail: info@achterhoeksyoga.nl

Algemene Voorwaarden Achterhoeksyoga

Welkom bij Achterhoeksyoga! Graag informeren ik je over de algemene voorwaarden die gelden voor alle producten en diensten die Achterhoeksyoga aanbiedt.

 

Artikel 1: Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Achterhoeksyoga staan op de website van Achterhoeksyoga: www.achterhoeksyoga.nl.

 

1.2. Achterhoeksyoga is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 84507381 en is gevestigd te Teubenweg 11, 7256AH Keijenborg.

 

1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de lessen of behandelingen bij Achterhoeksyoga.

 

1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Achterhoeksyoga komt tot stand door betaling van de deelnemer voor een les of behandeling van Achterhoeksyoga.

 

1.5. 10-lessenkaart: een door Achterhoeksyoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, kaart voor het volgen van tien (10) yogalessen bij Achterhoeksyoga.

 

1.6. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Achterhoeksyoga welke voorafgaand aan de les door deelnemer wordt aangekocht, anders dan op basis van een 10-lessenkaart.

 

1.7. Prijs: de totaalprijs van een losse les, behandeling of 10-lessenkaart inclusief btw.

 

1.8. Docent: de leraar/docent van Achterhoeksyoga welke de les of behandeling geeft.

 

1.9. Boekingsplatform: het Momoyoga platform gekoppeld aan de website van Achterhoeksyoga.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, behandeling en producten aangeboden dor Achterhoeksyoga. Door deel te nemen aan een les of behandeling van Achterhoeksyoga gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Achterhoeks yoga behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website: www.achterhoeksyoga.nl.

 

 

Artikel 3: Overeenkomsten, 10-lessenkaarten en losse lessen of behandelingen

3.1. overeenkomst komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door Achterhoeksyoga en is niet overdraagbaar aan derden.

3.2. deelnemers kunnen yogalessen volgen middels losse lessen of op basis van een 10-lessenkaart.

3.3. deelnemers kunnen lessen of behandelingen volgen middels losse lessen of behandeling of op basis van nader beschreven overeenkomsten.

3.3. 10-lessenkaart

Een 10-lessenkaartkaart geeft recht tot het volgen van tien (10) yogalessen bij Achterhoeksyoga welke voorafgaand aan het verkrijgen van de 10-lessenkaart worden betaald. 10-lessenkaarten hebben een verval datum van 1 kalenderjaar na datum van afgifte. Het aanvragen van een 10-lessenkaart geschiedt door aankoop in de studio, de Achterhoeksyoga website of het boekingsplatform door deelnemer.

3.3.3 Losse lessen

Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Achterhoeksyoga welke

voorafgaand aan de les wordt betaald. Het aanvragen van een losse les geschiedt door aankoop in de studio, via de Achterhoeksyoga website of het boekingsplatform door deelnemer.

3.3.4 Losse behandelingen

Een losse behandeling geeft recht tot het volgen van 1 behandeling bij Achterhoeksyoga welke voorafgaand aan de behandeling wordt betaald. Het aanvragen van een losse behandeling geschiedt door aankoop in de studio, de Achterhoeksyoga website of het boekingsplatform door deelnemer.

 

 

Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

4.1. Alle betalingen voor 10-lessenkaarten, losse lessen of behandelingen dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les. Voorafgaand aan de les meldt deelnemer zich bij de docent.

 

Artikel 5: Reserveringen en lesrooster

Deelnemer kan zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Achterhoeksyoga of het boekingssysteem. Achterhoeksyoga gebruikt een boekingssysteem. Inschrijvingen voor een yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 9 uur voorafgaand aan de les door zelfstandig online (via de website/app van het boekingssysteem) de les te cancelen, niet per telefoon/email.

Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website van Achterhoeksyoga. Achterhoeksyoga behoudt zich het recht voor te allen tijde

roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les de website te checken en de les online te reserveren. Indien een les wordt gecanceld, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een email.

 

Artikel 6: Deelname en betaling

6.1. Deelnemer registreert zich voor lessen of behandelingen via de website van Achterhoeksyoga of via het boekingsplatform. Na registratie door deelnemer en zodra AChterhoeksyoga het verschuldigde bedrag heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek.

6.2. Het opzeggen van deelname geschiedt via het boekingsplatform of via een email naar info@achterhoeksyoga.nl voorafgaand aan de les of behandeling.

6.3. Deelnemer mag negen (9) uur voorafgaand aan de les of behandeling gratis opzeggen. Indien de opzegging korter dan negen (9) uur voorafgaand aan de les of behandeling wordt ingediend worden de volledige kosten in rekening gebracht.

6.4 Achterhoeksyoga behoudt zich het recht voor te allen tijde overeenkomsten op te kunnen zeggen zonder geldige opgave van reden. Indien lessen of behandelingen onder de overeenkomst betaald zijn maar niet afgenomen zijn door schuld van achterhoeksyoga en niet door schuld van- of niet voldoen aan deze algemene voorwaarden door deelnemer, worden deze door Achterhoeksyoga terug betaald.

 

Artikel 7: Aankoop producten

Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 7 dagen na aankoop indien in de originele verpakking. Producten als yogamatten, -doeken en  handdoekjes worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt.

 

Artikel 8: Huisregels

  • vooraf online inschrijven voor de yogales;
  • voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de docent;
  • deelnemer is op tijd aanwezig voor de les;
  • deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en ander benodigdheden;
  • schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken;
  • deelnemer houdt de ruimte(s) in de studio zoveel mogelijk schoon;
  • deelnemer verschijnt in schone kledij en houd maatschappelijk geaccepteerde hygiëne in acht;
  • deelnemer gaat respectvol om met docent en andere deelnemers en/of aanwezigen

Achterhoeksyoga behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de

huisregels zoals genoemd in artikel 8 niet naleven de toegang tot Achterhoeksyoga te

ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Deelname aan de yogalessen en behandelingen van Achterhoeksyoga en het achterlaten van spullen in de studio zijn voor eigen risico van de deelnemer. Achterhoeksyoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen en/of deelname aan lessen en behandelingen. Consulteer een arts voordat je met lessen of behandelingen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Achterhoeksyoga met gekwalificeerde docenten werkt en lessen van hoge kwaliteit verzorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een yogales aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les of behandeling. Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen

10.1. Op alle overeenkomsten en aankopen vallend onder deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.

10.2. Eventuele geschillen verband houdende met het volgen van lessen of het afnemen van behandelingen of andere producten en diensten van of bij Achterhoeksyoga zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

 

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1. Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Achterhoeksyoga persoonsgegevens van de deelnemers. Achterhoeksyoga gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Achterhoeksyoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, worden door Achterhoeksyoga gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Achterhoeksyoga, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen  zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsberichten van Achterhoeksyoga evenals kenbaar  maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Achterhoeksyoga, door een email te sturen naar info@achterhoeksyoga.nl.